Ana Sayfa EĞİTİM 16 Eylül 2018 2434

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün tarihe iz bırakan faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğu, 2014-1018 yılları arasında gösterdiği faaliyetlerde özellikle Fetullahçı Terör Örgütü’nün Paralelci Devlet Yapılanmasındaki eğitim ayağı yerle bir edildi.

FETÖ’nun 2007’den bu yana güçlenerek geldiği noktada dershaneleşme eğilimi ile açılan 1.300 Etüt Eğitim Merkezi ve FETÖ’ye ait 2277 kurum aynı yıllarda görev başında bulunan Müsteşar Prof. Dr. Yusuf Tekin ile genel müdürler ve ekipleri tarafından kapatıldı.

Yine aynı ekipler tarafından FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında özel öğretim kurumlarında yürütülen çalışmalar neticesinde 20.212 eğitim personelini iltisak sebebiyle sistemin dışına çıkardık ve bu personele özel öğretimde çalışma izni yasağı getirildi.

Ayrıca özel öğrenci sayısı ikiye katlandı. Yine özel Fen ve Teknoloji liseleri programlarını hazırlayarak bu kurum türünde teknolojik alt yapısı güçlü özel okulları faaliyete geçti.

Tüm bunların yanı sıra motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında her yıl 2,5 milyon kursiyere yapmış olduğumuz direksiyon uygulama sınavlarında elektronik ortamda tablet üzerinden sınavları başlatarak milyonlarca tasarruf sağlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları önceki dönem Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, genel müdürlükte hayata geçirdikleri faaliyetlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şamlıoğlu şunları söyledi:

 • 2015-2016 yıllarında Paralel Yapıya mensup 900 özel okulu yasal zeminde teşvik kapsamı dışında bıraktık.
 • 2015 Temmuz ayında AYM’nin verdiği karar sonrası, Danıştay’ın Genelgelerimizi iptallerine rağmen izinsiz eğitim faaliyeti kapsamında dershaneleri kapattık.
 • 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası 2.277 kurumu (özel okul, özel yurt, özel diğer kurumlar) kapattık. Bu kurumların mallarına el koyarak, 2016’nın Eylül ayında devlet kurumları olarak milletimizin hizmetine sunduk.
 • 2016’nın Aralık ayında hazırlamış olduğumuz ve TBMM’de kanunlaşan yasa ile özel öğretim sektöründen yabancı sermayeyi temizledik.
 • 2014 yılında 5.112 olan özel okul sayısını 2018 yılında 10.500’e çıkartarak sektörde tekeli kırdık, milletimizin lehine çeşitliliği artırdık.
 • Özel okulculuğa Anadolu sermayesini ve irfanını katma değer olarak kazandırdık.
 • Organize Sanayii Bölgesi içerisinde ve dışarısında özel mesleki ve teknik eğitim okulları kurarak mesleki eğitime önemli katkı sağladık.
 • Özel mesleki ve teknik eğitim okullarında üretime imkan sağlayan düzenlemeler yaparak, eğitimde üretim üretimde eğitim sloganıyla okulları fabrika haline getirdik. Öğrencilerimizin eğitim sürecinde aylık en az 1.000 TL ücret almasını sağladık.
 • 2014 yılında dershanelerin dönüşüm süreciyle bağlantılı olarak özel okullara teşvik uygulamasını hayata geçirdik. Özel okullarda 2014 yılında devam eden 660 bin öğrenci sayısını 2018 yılında 1 milyon 350 bin öğrenciye çıkardık. Dar gelirli aile çocuklarının özel okullara erişimini sağladık.
 • Özel Fen ve Teknoloji liseleri programlarını hazırlayarak bu kurum türünde teknolojik alt yapısı güçlü özel okulları faaliyete geçirdik.
 • Devlet okullarında olmayan, 36 aylık çocuklarımızdan başlayıp ilkokulda da devam eden Kur’an Öğretim Programını hazırladık ve yürürlüğe koyduk.
 • Arapça, Farsça, Korece, Urduca programlarını hazırladık.
 • Trafik Adabı programını hazırladık, okullarda ders olarak okutulmasını sağladık.
 • Sayısı 10’u geçmeyen milletler arası okul sayısını 90’a çıkararak özellikle gönül coğrafyamızın insanlarıyla insanlarımızı ümmet bilinci ekseninde ülkemizin kültürel havzasında bir araya getirdik.
 • Özel okulların ve özel yurtların güçlendirilmesi amacıyla kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklere arsa tahsisi uygulamasını hayata geçirdik.
 • Milletler arası okullarda uygulanmak üzere Libya, Ürdün, Yemen, Irak, Rusya gibi birçok ülkenin programlarını hazırladık ve yürürlüğe koyduk.
 • Özel okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında sadece 2017-2018 öğretim yılında okullarımızda 1.500 program yaparak farkındalık oluşturduk.
 • İngilizce eğitiminin daha güçlü verilebilmesi amacıyla okul öncesinde ve ilkokullarda özel eğitim programları hazırladık ve faaliyete koyduk.
 • İHL derslerinin özel okullarda seçmeli olarak verilebilmesini sağladık.
 • 1950 yılından bu yana alt yapısı kurulmamış olan özel yurt hizmetlerinde KHK ile yasal dayanak oluşturarak yeni Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile güvenli, uluslararası standartlarda, sınırları belirlenmiş bir hizmeti hayata geçirdik.
 • 2016 Aralık ayında hazırlamış olduğumuz ve TBMM’de kanunlaşan yasa ile barınma hizmeti veren kurumların ruhsat yetkilerini Bakanlığımıza alarak 4.100 kurumun yeniden ruhsatlandırılmasını sağladık. Alandaki ikiliği ortadan kaldırarak güçlü bir denetim alanı oluşturduk.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından SRC kurslarını Bakanlığımıza alarak yeni uluslararası standartlar ve programlarla kurumları yeniden tadil ettik, ruhsatlandırdık.
 • Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında her yıl 2,5 milyon kursiyere yapmış olduğumuz direksiyon uygulama sınavlarında elektronik ortamda tablet üzerinden sınavları başlatarak milyonlarca tasarruf sağladık.
 • Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında yapmış olduğumuz uygulama sınavlarını AB standartlarının üzerine taşıyarak, ehliyetlerimizin türlerini 17 çıkarıp 180 ülkede geçerliliğini sağladık.
 • 2001 yılından bu yana güncellenmemiş ve yetersiz olan Trafik Genel Eğitim Planını hazırladık ve tüm ilgili paydaşların görev tanımlarını belirleyerek Trafik Kültürü noktasında seferberlik oluşturduk, eylemi uygulamaya koyduk.
 • Sürücü adaylarına yapılan teorik sınavların daha güvenli ortamlarda yapılabilmesi için e-Sınav uygulamasını başlattık. (81 vilayette e-Sınav uygulaması hayata geçti.)
 • Okul öncesi ve ilkokulda öğrenim gören 6,5 milyon öğrenciye hazırlamış olduğumuz proje kapsamında ilgili federasyonlarca trafik kültürü ve bilinci eğitimi verdik.
 • Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2 milyon öğrencimize trafik kurallarında farkındalık uygulama eğitimi verdik.
 • Denizcilik ve Gemi Adamı Yetiştirme Kurslarımızda STVC sözleşmesini dikkate alınarak 32 kurs programı ile uluslararası geçerliliği olan eğitim sürecini başlattık, belgelerin uluslararası geçerliliğini sağladık.
 • 2017 yılından itibaren, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kurslarında uluslararası geçerliliği olan eğitim uygulamalarını başlattık ve belgelerin uluslararası geçerliliğini sağladık.
 • Belediyelerin ücretsiz kurs faaliyeti ve hizmetlerine imkân veren düzenleme ile belediyeleri eğitim faaliyetlerine ortak ettik.
 • FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında izinsiz eğitim ve barınma faaliyetleri gösteren yerlerin tespiti amacıyla illerde koordinasyon komisyonları kurduk. 2016 yılında hazırlamış olduğumuz ve TBMM’de kanunlaşan yasa ile bu yerlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulama ve kapatma imkânı getirdik. Bu kapsamda sadece 2017-2018 yıllarında 752 izinsiz faaliyet gösteren yeri kapattırdık ve 23 milyon idari para cezası kestik.
 • FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında özel öğretim kurumlarında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 20.212 eğitim personelini iltisak sebebiyle sistemin dışına çıkardık ve bu personele özel öğretimde çalışma izni yasağı getirdik.
 • 2014 yılında 20 binlerde bulunan özel kurum sayısını 30 bine çıkararak 400 bin insanımıza istihdam imkânı oluşturduk.
 • Çeşitli kurslarda üretim iznini çıkartarak, özellikle güzellik kurslarında kadın istihdamını artırdık.
 • 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve son yıllarda dershaneleşme eğilimi ile açılan 1.300 Etüt Eğitim Merkezini kapattık.

2014 yılından bu yana her yıl yaklaşık 370 bin engelli bireye destek eğitimi verdik

selyus