Ana Sayfa EKONOMİ 3 Kasım 2014 3630

Emlak ve çevre temizlik vergisinde

Üsküdar Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergi borcu olanlara büyük kolaylık sağlıyor. 30 Nisan 2014 öncesine ait borçlara, cezai faiz, gecikme fai

Emlak ve çevre temizlik vergi borçlarından kurtulma fırsatı

Üsküdar Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergi borcu olanlara büyük kolaylık sağlıyor. 30 Nisan 2014 öncesine ait borçlara, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zamlarını siliniyor. Yeni yapılandırmaya ise taksitlenme imkânı sunuluyor.

Üsküdar Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Emlak ve çevre temizlik vergi borçlarına son

Açıklamasında “Yasanın Belediyeleri ilgilendiren bölümünde 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin 16’ncı fıkrasının (a ve b) bendlerine göre, vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları, su abonelerinden olan Su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkündür.

Faizler siliniyor

Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmiştir.”

Emlak vergi dairesi hafta sonuda çalışacak

Sağlanan bu imkândan yararlanmak ve borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler, kimlik ve vekâletnameleriyle birlikte Emlak Vergi Dairesi’ne gelerek yetkililerden daha kapsamlı bilgi alarak borçlarını yeniden yapılandırabilirler.

Üsküdar Belediyesi Emlak Vergi Dairesi, Yoğunluk oluşmaması ve hafta içi çalışanların da bu fırsattan yararlanması için Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci dönemi olan Kasım ayı süresince hafta sonları da çalışacak.

Etiketler:
selyus