Ana Sayfa DIŞ POLİTİKA, KÖŞE YAZILARI 15.05.2018 993 Görüntüleme

Dünden Bugüne

KUDÜS’DE NE OLUYOR ?

ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv’deki büyük elçiliği Kudüs’e taşıdıklarını açıkladı.

ABD başkanının bu açıklamasından sonra Vatikan “üzüntülüyüz” açıklamasını yaptı. AB’nin olaya olumsuz baktığını da biliyoruz. Kudüs, Hristiyanlar içinde kutsal şehir, bu yüzden sadece İslam dünyası değil Hristiyan dünyası da bu duruma tepkili. Kudüs’ün Yahudilerin eline geçmesini istemiyorlar.

En son söylenecek olanı şimdi söyleyelim. İsrail ABD’nin yıkılmasını istiyor. 2038 yılında ABD’nin yıkılacağını düşünüyor ve bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapıyor. Peki neler yapıyor ?

1- 2012’den sonra Yahudiler ABD’den bilgiyi, parayı ve ekonomiyi Çin’e taşımaya başladı.Hala da taşıyor. ABD’nin altını oyuyor. ileride çıkarmayı planladıkları ABD-ÇİN savaşında Çin’i destekleyerek ABD’ni bitirmek istiyorlar.

ABD, AB ve Hristiyan dünyasının zayıflaması için çalışıyorlar. Sadece İslam dünyasına değil Hristiyan dünyaya da savaş açmış durumdalar. ABD başkanı bu kararı ile bunların işini kolaylaştırmış oluyor. Yani onların istediğini yapmış oluyor.

2- Medya ve sinema gibi  büyük bir gücü kontrol ettikleri için 2012’den sonra yapılan en az 6-7 filmde Beyaz Saray’ın yıkıldığı veya işgal edildiği sahneler hiç eksik olmuyor. İç savaş filmleri yapılıyor sürekli. ABD’de çıkarmak istedikleri iç savaşa hazırlık gibi.

3- Yahudi inancına göre kıyamete yakın Yahudiler dünyaya hakim olduğunda Süleyman Mabedini tekrar yapacaklar ve bu Yahudilerin hakimiyetinin sembolü olacak. Yakında Mescidi Aksa’da ( Kudüs) Süleyman Mabedinin inşaatı başlarsa şaşırmayalım.

SÜLEYMAN MABEDİ (TAPINAK)

Yahudilerin Tevrat ve Zebur’u da kapsayan kutsal kitabı Tanah, Kudüs’ü  “Tanrının seçtiği şehir” olarak niteler ve dünyanın merkezi olarak tanımlar. Kudüs’ün de merkezi Kutsal Tapınaktır.

Süleyman Kudüs’te Kutsal Mabedi yedi yılda inşa eder.  Yahudilere göre Süleyman peygamber değil kraldır.

Süleyman tarafından Kudüs’te yaptırılan mabede İbranice “ Bet Ha Mikdaş”, Arapça “Beytül Makdis”, Batı dillerinde tapınak karşılığı olarak “Temple” adı verilir. Yahudilere göre kral Süleyman’ın,  babası Davut peygamberin vasiyeti gereğince ve Tanrı iradesine göre Kudüs şehrinde inşa ettirdiği görkemli tapınağın adıdır. Yahudi inancına göre Süleyman Mabedi Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmek için götürdüğü yer kabul edilen Moriya Tepesi’nde yaptırılmıştır.

Süleyman Mabedi M.Ö 587 yılında Babillerin eline geçti. Şehir ve tapınak yerle bir edildi. Şehir halkı Babil’e sürüldü. Babil sürgünü elli yıl sürdü. Bu sürede Yahudiler anayurtlarını asla unutmadılar. Babil Devletini yıkan Pers kralı Keyhüsrev Yahudilerin anavatanlarına dönmelerine izin verdi. Mabedi yapmaların yardım etti. Tapınak yeniden inşa edildi.

70 yılında Roma ordusu Titus komutasında Kudüs’ü işgal etti ve tapınağı yıktı. Da sonra Roma imparatoru Hadrianus tapınağı hiç iz kalmayacak şekilde yok etti. Bununla da yetinmeyip adı Judea olan bu bölgenin adını Palestin (filstin) olarak değiştirdi.

Bugün ağlama duvarı olarak kabul edilen yer ise Yahudilere göre Süleyman Tapınağından kalan tek parça olarak kabul edilir.

Yahudiliğin en büyük hedefi Tapınağı yeniden yapmaktır. Ancak eski ölçülerine göre yeniden yapılabilmesi için Mescidi Aksanın ve Kubbetüs Sahra’nın yıkılması gerekmektedir.

Kubbetüs Sahra, Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevi Halifesi Abdülmelik  Bin Mervan’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapıdır. İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli eserlerindendir.

Yahudi inancına göre tapınağı yeniden yapabilirlerse:

1- Kurtarıcı Mesih gelecek

2- Tanrının ihtişamına yeniden kavuşabilecekler

3- Dünyaya hakim olabileceklerdir…

selyus