Ana Sayfa KÖŞE YAZILARI 5.07.2018 487 Görüntüleme

Hayata Gülümse

İRADE, ERDEM, CESARET

İrade, insanın herhangi bir eylemi gerçekleştirmek adına iç ve dış koşulların bilinçli kararlılığıdır.İrade insanın bireysel tercihi olarak eğitim ile gelişim gösterir ve iki başlıktan oluşur.
1- Seçme ve karar verme.
2- Eylemdir.
İnsan olarak her konuda bilgi sahibiyizdir iş eyleme geldiğinde maalesef ,hepimizin karşılaştığı ortak noktamızdır ki; ziyadesiyle zorlanırız. İrade ;insanın yapması ile yapmaması gerekenler konusunda karar verici olmayı sağlayan güç olarak tanımlanmasına rağmen ,diğer anlamı ise cazip geleni ve doğru olanı yapabilme gücüdür. Doğru ile yanlış arasında olanı bilinçli ‘irade’ gösterebilmek için tercih ediyor olmalıyız.İnsanı büyük veya küçük,başarılı&başarısız,mutlu&mutsuz yapan belli ölçülerde kendi irademizdir. Hayatımıza yön verecek olan kararları alırken bize verilen ölçüde cüz-i iredenin payı çok büyüktür. Eğitim hayatımız,mesleki seçimlerimiz,iş hayatımız evlilik hayatımız sadece bireysel olarak bizden ziyade ,içtima-i hayatımızı ,devletimizi ve ülkemizin geleceğini etkileyen tercihlerdir. Cüz-i irade ile aldığımız kararları eyleme geçirdiğimizde bireysel ve toplumsal huzuru yakalamış oluruz. Çelik gibi bir iradeye sahip olmak istiyorsak doğru zamanda ve doğru yerde ‘evet’ &’hayır’demeyi bilmeliyiz zorlanıyorsakta küçük adımlarla hedefe odaklanıp bilincimizi artırabilir, biraz daha sorumluluk alarak kendimizi ve çevremizi suçlamaktan vazgeçebiliriz.

#ERDEM

Erdem kişinin irade gösterebilmek adına doğru eylemlerde bulunabilmesi için sahip olması gereken ahlaki niteliği ifade eder. Sosyal,Siyasi, Ahlaksal erdemler olarak da tanımlanır ve bilgeliğin
tam içinden çıkarlar. Bilgelik doğru karar vermek, herşeyin hakkını verecek şekilde yaşam gücüne ve yeterliliğe sahip olmaktır. Bilgelik olgun bir karakterle dengeli ve uyumlu olmayı önerir. Erdemler ,gerçekleştirilebilmesi için bireyin sahip olması gereken beceri,yetenek,yeterlilik,
duygukontrolü,cesaret,adalet,bilgelik,doğruluk,çalışkanlık birer Erdem eylemleridir.

“Bilgelik;bundan sonra ne yapacağını,beceri;bunun nasıl yapılacağını bilmektir. Erdem; ise bunu yapmaktır”.

#CESARET#

Cesaret;sonucun net olmadığı durumlarda risk alarak ,çok çetin ve imkansız gibi görünen işlerde sorumluluk alarak üzerine gitmek Cesaretin tam kendisidir. Cesaret;tehdit,yüksek risk,tehlike varsa anlam ifade eder.Korkusuzluk cesaretin sonsuz olduğu yada ve korkunun kontrol altına alındığında durumlarda hakim olan duygudur. Bütün duygularda olduğu gibi ölçülü olmak gerekmektedir. Cesareti en üst düzeyde kullanmamak cesaretin olmadığı anlamına gelmez elbette… İradeli ve erdemli davranarak doğru yerde ve zamanda aktivite edildiğinde cesaret kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Bu durumda verebileceğimiz en güzel örnekse;
Küresel güçlerin dünyayı dizayn etmek adına uyguladıkları sistemin, ne düzeyde yanlış olduğunu.
Bütün dünyanın önünde ,gözlerinin içine bakarak
“DÜNYA 5’den BÜYÜKTÜR”
diyebilmektir.
#İRADE#ERDEM#CESARET=RECEP TAYYİP ERDOĞAN

selyus