Ana Sayfa KÖŞE YAZILARI 5.01.2018 1060 Görüntüleme

Dünden Bugüne

SÜLEYMAN MABEDİ (TAPINAK)

Yahudilerin Tevrat ve Zebur’u da kapsayan kutsal kitabı Tanah, Kudüs’ü  “Tanrının seçtiği şehir” olarak niteler ve dünyanın merkezi olarak tanımlar. Kudüs’ün de merkezi Kutsal Tapınaktır.

Süleyman Kudüs’te Kutsal Mabedi yedi yılda inşa eder.  Yahudilere göre Süleyman peygamber değil kraldır.

Süleyman tarafından Kudüs’te yaptırılan mabede İbranice “ Bet Ha Mikdaş”, Arapça “Beytül Makdis”, Batı dillerinde tapınak karşılığı olarak “Temple” adı verilir. Yahudilere göre kral Süleyman’ın,  babası Davut peygamberin vasiyeti gereğince ve Tanrı iradesine göre Kudüs şehrinde inşa ettirdiği görkemli tapınağın adıdır. Yahudi inancına göre Süleyman Mabedi Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmek için götürdüğü yer kabul edilen Moriya Tepesi’nde yaptırılmıştır.

Süleyman Mabedi M.Ö 587 yılında Babillerin eline geçti. Şehir ve tapınak yerle bir edildi. Şehir halkı Babil’e sürüldü. Babil sürgünü elli yıl sürdü. Bu sürede Yahudiler anayurtlarını asla unutmadılar. Babil Devletini yıkan Pers kralı Keyhüsrev Yahudilerin anavatanlarına dönmelerine izin verdi. Mabedi yapmaların yardım etti. Tapınak yeniden inşa edildi.

70 yılında Roma ordusu Titus komutasında Kudüs’ü işgal etti ve tapınağı yıktı. Da sonra Roma imparatoru Hadrianus tapınağı hiç iz kalmayacak şekilde yok etti. Bununla da yetinmeyip adı Judea olan bu bölgenin adını Palestin (filstin) olarak değiştirdi.

Bugün ağlama duvarı olarak kabul edilen yer ise Yahudilere göre Süleyman Tapınağından kalan tek parça olarak kabul edilir.

Yahudiliğin en büyük hedefi Tapınağı yeniden yapmaktır. Ancak eski ölçülerine göre yeniden yapılabilmesi için Mescidi Aksanın ve Kubbetüs Sahra’nın yıkılması gerekmektedir.

Kubbetüs Sahra, Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevi Halifesi Abdülmelik  Bin Mervan’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapıdır. İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli eserlerindendir.

Yahudi inancına göre tapınağı yeniden yapabilirlerse:

1- Kurtarıcı Mesih gelecek

2- Tanrının ihtişamına yeniden kavuşabilecekler

3- Dünyaya hakim olabileceklerdir…

selyus